کتاب موفقیت در زندگی زناشویی که توسط دیوید میس نوشته و با ترجمه میکائلیان انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن شصت و هشت صفحه است.این اثر واسه ی جوانانی که در اندیشه ی ازدواج هستند خیلی مفید می باشد.کتاب موفقیت در زندگی زناشویی نگاشه ای مفید از دکتر دیوید میس است او در مقدمه اثر خویش نوشته من به عنوان مشاور امور زناشویی و در پنج قاره دنیا به مفهوم اروپا و آسیا و استرالیا و امریکا و آفریقا به مشکلات زناشویی آدمهای بسیاری گوش فرا گرفته ام.با دقت داشتن به مراتب فوق درباره ی شرایط موفقیت داخل زندگی زناشویی اطلاعات بسیار تکمیلی دارم و از شیوه های سعادتمند شدن در زندگی آگاه می باشم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موفقیت در زندگی زناشویی تماس بگیرید

دانلود کتاب موفقیت در زندگی زناشویی

 

برگرفته از سایت مای بوک