کتاب هدیه که توسط اسپنسر جانسون نوشته شده است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد.بعضی وقتها فهمیدن نکات بسیار ساده موجب رسیدن به پیروزیهای بزرگ خواهد شد . برخی اوقات هم انجام دادن قاعده های بسیار ساده دگرگونی های مثبت بزرگی داخل زندگی ما به وجود می آورد. به طور معمول فشارها و مشکلات زندگی هر روزه ی ما مانع از آن شده تا به این نکات و قاعده ها فکر نماییم. ولی نگارنده هایی همانند دکتر اسپنسر جانسون این نکته ها و قواعد را به زبان بسیار ساده و دلپذیر و جالب به ما آموخته است.اثر هدیه به شکلی کامل شده ی کتاب چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد می باشد. در شکل و فرم یک داستان جذاب و مهیج یکی از این آداب ها و مساله و مضمون ساده را به ما یاد می دهد. اموری که به ما یاد می دهد باید به وقت و زمان حال نیز دقت نماییم و از قدیم و قبل درس گرفته و واسه ی آینده خویش برنامه ریزیهایی کنیم. بی تردید داستانی که تمام این ها را به ما یاد دهد هدیه بزرگی می باشد. برای خرید کتاب هدیه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هدیه