کتاب بررسی احساس امنیت شغلی که توسط سیدمحمد مهدی زاده نوشته شده است.که دارای نود و هشت صفحه می باشد.کتاب فوق اثری جالب از دکتر سید محمد مهدی‌‏ زاده و دکتر شعبانعلی بهرام‏پور در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به دست پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات به انتشار رسید. نگارند ه های کتاب حال حاضر اعتقاد بر این داشتند که در جامعه ی در هم پیچ خورده و امروزه شغل در همه ی بعد های سرنوشت و زندگی افراد تاثیرات بسیار چشم گیر و بزرگی دارد. شغل و طبقات اجتماعی افراد و مکان زندگی و روش و سبک زندگی و ساعت‏‌های کاری و زمانهایی که وی داخل خانه سپری می کند را تعیین می کند . مسئولیت آگاهی‌ دادن و خبر رساندن به افراد جامعه حال حاضر به طور عمده بر دوش و کول خبرنگارانی می باشد که به گشتن و پیدا نمودن و جمع کردن و تنظیمات و چاپ خبر از اتفاقات گوناگون خواهند پرداخت و تمامی را در مسیر و راه آن‌چه رخ داده است قرار می‌دهند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بررسی احساس امنیت شغلی تماس بگیرید.

دانلود کتاب بررسی احساس امنیت شغلی