کتاب جوشکاری که توسط حسین عالمی نوشته شده است.که دارای دویست و بیست و نه صفحه می باشد. جوشکاری اسم یکی از اثرهای الکترونیکی می باشد که به دست یکی از تبلیغاتچیان دانشگاهی درمورد ازدواج با عقل و درایت و اندیشه ی آسان و به وقت در زمان خودش نوشته شده است. این اثر برگرفته از سوالات و پاسخ هایی می باشد که اجتماع دانشجویی دانشگاه‌های واقع در تهران از دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر گرفته تا دانشگاه تهران و دیگر دانشکده های کشور به کار گرفته شده است. اثر جوشکاری نوشته ای می باشد که دربردارنده ی سوالات و جواب های جوانان دور و اطراف و حومه ی انتخاب نمودن همسر مورد نظر خود که در دویست و نود و نه صفحه در دست شما قرار داده شده است.این کتاب با محتوای یکصد سوالی می باشد که از آنها درمورد خواستگاری و مقدمات آن سوالاتی شده است و در بعضی جوابها واسه ی جوانان در حال ازدواج نکته های بسیار خوبی را گفته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جوشکاری تماس بگیرید.

دانلود کتاب جوشکاری