کتاب استبداد مسئله مالکیت که توسط احمد سیف نوشته شده است.که دارای دویست و بیست و چهار صفحه می باشد. احمد سیف یا ایرج سیف به دنیا آمده در شهر آمل است که یکی از نگارنده ها و ترجمه کننده های کتب و مقالات اقتصادی و سیاسی و تاریخی است. او در دانشگاه استافوردشر شامل مرتبه بوده و اقتصاد درس می داده است. بعضی از اثرهای او با اسم مستعار بهروز امین همچنان چاپ شده‌اند.ین صحیفه ی کوتاه از دو قسمت بهم متصل شده تشکیل شده است که اهداف مهم و اساسی آن تلاشی می باشد که واسه ی پراکنده نمودن نور در گوشه های از تاریخ اقتصادی و اجتماعی ما در قرن قبل نه به علت یک کنجکاوی اندیشمندانه بلکه واسه ی شناختن بسیار ضروری و با سود از کم و کاهش هایی که هم چنان و الان با آنها دست به پنجه نرم می نماییم. نگارنده با پافشاری بر این اعتقاد می باشد که شناخت و در آخر تلاش واسه ی از بین بردن سختی های حال حاضر که موجود است ما بدون کنجکاوی مهم و اساسی و صادقانه از گذشته نه چندان دور ما اگر غیر ممکن نباشد خیلی سخت است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب استبداد مسئله مالکیت تماس بگیرید.

دانلود کتاب استبداد مسئله مالکیت