کتاب رهایی از دانستگی نوشته کریشنا مورتی می باشد.با این اثر جالب کریشنامورتی واسه ی نخستین دفعه می باشد که به هموطنان فارسی زبان معرفی شده است. کریشنامورتی مثل ذن‌گرایان و فیلسوفان از کارها و اعمال بی‌جا و بدون موقعیت و غلط اندیشه رضایت ندارد . کریشنامورتی به ما یاد می دهد که اندیشه و نقش و ارزش آن و هم اکنون ظرفیت و تشدد و نتیجه و عواقب آن داخل زندگی آدمی زیادتر از آن می باشد که او اعتقاد دارد . کریشنامورتی در این اثر درمورد خود آگاهی و تمامیت زندگی و بصیرت و یادگیری درمورد خود و تماشا کردن و گوش نهادن و بحث و صحبتهای روانشناختی آدم بحث می نماید.ما در هر روز با اتفاقات وحشتناکی روبرو و مطالعه می کنیم که داخل دنیا رخ داده است. مسائلی که ناشی از خشم و عصبانیت موجود در انسانها است. ممکن است شما گفته باشید که من قادر نمی باشم در این مورد کاری بکنم یا احتمالا بگویید که من چطور دنیا را تحت نفوذ خود در بیاورم. برای خرید کتاب رهایی از دانستگی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب رهایی از دانستگی