کتاب بخواهید تا به شما داده شود اثری از استر وجری هیکز می باشد که توسط شهکام جولایی ترجمه گشته است.

دانلود کتاب بخواهید تا به شما داده شود در این اثر گفته می شود که کائنات تمامی ازنوسان انرژی به وجود آمده و از آنجا که تمام چیز از انرژی به وجود می آید از شیوه ی آن خواهیم توانست با کائنات رابطه برقرار نماییم.

اثری فوق نگاشته شده به دست شما کمک خواهد کرد تا بفهمید و یاد گیرید که چطور آرزوهای خود را نمایان سازید به‌ صورتی که یک زندگی شاد داشته‌ باشید که آنچونه که شما سزاوارش می باشید در آن انجام شود.با این نوشته متوجه خواهید نمود.

که چگونه ارتباط مسائل ارتباط داشته با سلامت و امور مالی و استرس های شغلی و موردهای زیادتر دیگر از قانونهای دنیای حاکم بر حقیقت وقت و فضای دور و بر شما تحت تاثیر قرار خواهد کرد و فرآیندی نیرومند را کشف می کنید که به شما کمک خواهد نمود تا با مسیر مثبتی از سرنوشت حرکت نمایید. زندگی کردن در یک سرنوشت سرشار از نیکی ها و حق طبیعی شما بوده و این اثر به شما آشکار خواهد کرد که چطور با هر شیوه ای این شرایط را واسه ی خویش فراهم کنید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بخواهید تا به شما داده شود تماس بگیرید.

 

 

دانلود کتاب بخواهید تا به شما داده شود