کتاب از دولت عشق نوشته کاترین پاندر و ترجمه گیتی خوشدل می باشد. هر شخصی که موفق شود واسه ی دور و اطراف خویش خوشبختی به ارمغان می آورد.تقسیم کردن آن چیزی که دارید با دیگران شروع زیاد نمود مالی می باشد.زخمها و آزارهای قبل و ایام کهن و حال را از یاد ببرید. تنها به خاطر خویش و گرنه روح خود را آزار خواهید داد و به نابودی کشیده می شود.اگر به شخص دیگری نفرت بورزید با حلقه های کیهانی به او وصل خواهید شد و به بند او کشیده خواهید شد.اگر در همه ی جهان فقط یک نفر باشد که به درستی از او خوشتان نیامده همانا او شخصی می باشد که با حلقه ای بسیار محکم تر از فولاد خود را به او متصل نموده اید. موجب آن که برخی اوقات مردم مارا آزار می دهند این می باشد که روح آنها دقت خداوند و دعای خیر ما را جستجو می کند. اگر واسه ی آنها برکت و آمرزش طلب نمایم و دیگر آزارمان نخواهند داد. از زندگی خویش بیرون خواهند رفت و خیر و صلاحشان را در مکان دیگری پیدا می کنند . برای خرید کتاب از دولت عشق به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب از دولت عشق