کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر نوشته ی ژان پل سارتر است .سارتر در این اثر معنی و مفهوم فلسفی از نگاه اگزیستانسیالیسم را مورد تحقیق قرار داده است. وجود آدمی طبق اگزیستانسیالیسم سارتر مقدم بر ماهیت او است. آدمی قبل از آنکه تعریف آن به وسیله ی مفهومی امکان پذیر باشد وجود داشته است.بشر قبل از هر چیز در درون‌گرایی خود زندگی می کند ولی مسئولیت کامل داشته و انتخاب‌ کننده است.از نظر سارتر اشخاص بشر به تنبلی رها نگشته اند و می بایست واسه ی سختی های خود چاره ای پیدا نمایند . در اگزیستانسیالیسم درون‌گرایی فرد ارزش بسیار دارد و انسانها اخلاق را ساخته و بشر موجود ساخته و پرداخته شده‌ای نخواهد بود و بلکه با انتخاب اخلاق خویش خود را می تواند شازد.طرفداران اگزیستانسیالیسم به طبیعت بیمناک بشری اعتقاد دارند . از نظر آنها طبیعت بشری پایدار و سربلند نمی باشد.اگزیستانسیالیسم یک فلسفه الحادی تمرکز داشته بر ثابت نمودن بطلان واجب‌الوجود نیست عاقبت اگزیستانسیالیست‌ها اعلام می نمایند که به فرض بودن واجب‌الوجود کار از بین نخواهد رفت. برای خرید کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر