کتاب هنر خواب بینی اثری بسیار زیبا از کارلوس کاستاندا که کار ترجمه این کتاب را فرزاد همدانی انجام داده است .او اول با تکیه دادن بر علم و یادگیریهای دون خوان در سال هزار و نهصد و شصت و هشت یک سری کتاب نگاشت که آموزش‌های او را در شمنیزم وصف کرده اند. اثرها که به زبان خود گفته شده‌اند ارتباط داشته با تجربیاتی می باشد که او تحت سرپرستی یک سرخپوست یاکی یا مرد اندیشمند و دانا با اسم دون خوان ماتئوس به دست آورده است. دوازده اثر او با زیادتر از هشت میلیون نسخه به هفده زبان جهان فروخته شده‌ است. انتقاد کننده ها گفته‌اند که آنها قصه های تخیلی می باشند در صورتی که حامیان کاستاندا مدعی بوده اند رویدادها گفته شده در کتب او واقعی بوده یا دست کم نوشته های فلسفی با ارزشی بوده و روش هایی را واسه ی بالا بردن سطح آگاهی ارائه داده اند .کاستاندا در یک منزل بزرگ با سه زن که به همسفران آگاهی معروف بودند زندگی کرده بود. آنها اشخاصی بودند که آماده قطع ارتباط خود با خانواده و حتی تغییر دادن اسم بودند.کاستاندا موسسه کلییر گرین را تاسیس کرد. برای خرید کتاب هنر خواب بینی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هنر خواب بینی