کتاب اشتباهات لپی که در سال هزار و سیصد هشتاد و سه به دست زیگموند فروید نوشته و مترجم آن حسین آرزومندی است.که انتشارات آن بهجت می باشد.و در قطع وزیری به چاپ رسیده است.تعداد صفحات این کتاب صد و بیست و شش صفحه می باشد. اشتباهات لپی برگرفته از صحبت ها و سخنرانی‌ های می باشد که زیگموند فروید در سال هزار و نهصد و پانزده ایراد کرده است . به نظر او خیلی از رفتارهای آدمی تحت اثرات انگیزه‌های ضمیر ناخودآگاه می باشد. اندیشه ها و خاطرات ویژه ی ضمیر ناخودآگاه و مخصوصا از نوع جنسی و پرخاشگرانه ریشه های اختلالات روانی هستند و اینطور اختلالات روانی خواهند توانسست با تبدیل تفکرات و خاطرات ناخودآگاه به آگاهی از روش معالجات روانکاوانه درمان گردند.سخنرانی نخست معرفی علم روان‌کاوی و سخنرانی دوم تا چهارم پژوهش های تحقیقی در اشتباهات لپی و سخنرانی‌های پنجم و ششم در باب رویاها و شیوه ی تعبیر و تفسیر آنها از منظر روان‌کاوی‌ است . در ادامه ضمن وصف موضوعی هر یک از صحبتها و نظریات فروید مورد تحقیق قرار می‌گیرد . برای خرید کتاب اشتباهات لپی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اشتباهات لپی