کتاب رازهایی برای دوستی رازهایی برای دوستی که توسط جی. دونالد والترز نوشته و به دست علی محب خسروی ترجمه شده است.که دارای سی و سه صفحه می باشد.راز دوستی در تفاوت قائل شدن بین دوستان می باشد. صادق بودن را به چاپلوسی و دروغ گویی و صمیمیت را به لبخندهای مصنوعی ترجیح میدهد و راز دوستی آن می باشند که واسه ی دوستان و یاران صمیمی نخست می بایست خودت یک دوست باشی. راز دوستی در توقع نداشتن از دیگری می باشد. این اثر نشان دهنده ی این می باشد که باید نسبت به دیگران آزاده باشیم .اسرارهایی که با دیگران در بین خواهید گذاشت این اثر خواهد توانست سرنوشت شما را تغییر نماید.هر برگ از این اثر را باز بفرمایید نیروی پنهان درون خویش را آزاد خواهید ساخت. در این کتاب برای هر روز از ماه یک راز وجود دارد. برای خرید کتاب رازهایی برای دوستی به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب رازهایی برای دوستی