کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید که توسط ناپلئون هیل نوشته شده است.که دارای صد و شصت و هفت صفحه می باشد.بیندیشید و ثروتمند شوید از نوشته های بسیار مفید و نافذ اثرهای دوران ما می باشد که مسیر و راه دست‌یابی به پیروزی را نمایان می کند . پیروز شدن در به دست آوردن مال و ثروت و رسیدن به تعالی روحی و روانی که این یکی با ثروت قابل اندازه‌گیری نمی باشد.در حال حاضر نظیر این اثر نگاشته نشده است و شاید ھم بشود گفت که نوشته هم نخواھد شد. با الهام گرفتن از اندرو کارنگی که سال‌های قبل رمز پیروزی خویش را واسه ی ناپلئون ھیل توضیح داد این اثر را نوشت. بیندیشید و ثروتمند شوید اثری راهنما می باشد که چطور دست پیدا کردن به اهداف را شرح خواهد داد. اثری خودیار است. در این نوشته با اعجاز هدایت خود و برنامه ریزی سازمان پیدا کرده و تلقین به خویش و نقش همکاران و تحلیلات خود و عاقبت برنامه‌ای واسه ی ارائه دادن خدمات شخصی و با دقت به تجربه مردان اسمی که با استعانت از توصیف های این اثر به ثروت و مکنت رسیده‌اند آشنا خواهید گشت. برای خرید کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید