کتاب جادوی فکر بزرگ که توسط دیوید جوزف شوارتز نوشته شده است.که دارای صد و شصت صفحه می باشد.پیروزی اشخاص زیادتر از آنکه به مقدار هوش آنها بستگی داشته باشد به اندازه ی فکر کردن آنها وابسته می باشد. اندازه پول در حساب‌های بانکی و مقدار خوشحالی و اندازه ی راضی بودن از زندگی به میزان تفکر فردی بستگی دارد. در تفکرات بزرگ افسونی پنهان شده است.ولی نظریات رئیس قبیله‌ها بسیار زیادند و با حقیقت همخوانی نداشته اند. بزرگانی مثل داوود نبی که گفته هر شخصی آن چیزی است که در ضمیر به آن می اندیشد . و یا امرسون که گفته است مردان بزرگ کسانی می باشند که می‌دانند اندیشه‌ها بر دنیا حکم می‌رانند. متفکرانی همانند میلتون که در بهشت گمشده نوشته است ذهن بر تخت خود نشسته و خاهد توانست در داخل خویش بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت بسازد.شیوه های ساده‌ای را که در این اثر ارائه نموده ایم آراء و نظریات نسنجیده‌ای نمی باشد که جنبه شخصی و فردی داشته باشد تمام آنها نقطه نظرات اثبات شده‌ای است که هماهنگ با مقتضیات زندگی تنظیم گشته است. همه ی شیوه ها و راه حل‌های ارائه شده برای عموم اشخاص قابل اجراء و نتیجه بخش است. برای خرید کتاب جادوی فکر بزرگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ