کتاب مسیر خلق ثروت که توسط حسن زهدی نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و شش صفحه می باشد.اگر اهداف شما این می باشد که رئیس خویش باشید این اثر به شما یاد می دهد که چطور بهترین فرصت‌های به دست آوردن و کار را در وضعیت اقتصادی حال حاضر دنیا شناسایی و ارزیابی نمایید. داخل این اثر اطلاعات احتیاج داشته واسه ی توسعه یافتن مهارت‌های رهبری خویش را کسب خواهید نمود و طرز نظر و دید و نگاه یک میلیونر را میشناسید که واسه ی پیروزی امری حیاتی می باشد.شما با به کار گیری اندیشه ای که از این اثر به دست خواهید آورد دیگر به خویش اجازه نمی دهید در ازای حقوق ماهیانه روح خویش را معامله نمایید و زمان با ارزش خویش را محدود به انجام کاری نمایید که از آن نفرت دارید.رویای شما چه چیزی است و شما با سرمایه گذاری روی خویش و استفاده از این اثر به عنوان جاده‌ای واسه ی رسیدن به رؤیایتان قدم زیاد مهمی برداشته‌اید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مسیر خلق ثروت تماس بگیرید.

دانلود کتاب مسیر خلق ثروت