کتاب انسان در جستجوی معنا که توسط ویکتور فرانکل نوشته شده است.که دارای نود و پنج صفحه می باشد.انسان در جستجوی معنا نوشته ی مشهور ویکتور فرانکل از روانپزشکان و عصب شناسان و پدیدآورنده لوگوتراپی می باشد. این اثر شامل خاطرات فرانکل از اتفاقات خود و سایر قربانیان اردوگاه‌های کار اجباری آلمان در خلال جنگ دوم جهانی می باشد. فرانکل در این اثر به عنوان یک روانشناس اگزیستانسیالیت به ارزش جستجوی معنا واسه ی زندگی و در دشوارترین شرایط زندگی پرداخته است و ضمن روایت خاطرات خود از اردوگاه‌های کار اجباری کوشش می نماید که نگرش جدید خود را در روان‌شناسی لوگوتراپی تبیین نماید.در این اثر دکتر فرانکل تجربه‌ای را که منجر به کشف لوگوتراپی شد را شرح می‌دهد. او زمان بسیاری داخل اردوگاه کار اجباری اسیر بوده که فقط وجود برهنه‌اش واسه ی او باقی مانده است. پدر و مادر و برادر و همسرش یا در اردوگاه‌ها از بین رفتند و یا به کوره‌های آدم سوزی سپرده شدند. خواهرش فقط بازمانده این خانواده می باشد که از اردوگاه جان سالم بدر برده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انسان در جستجوی معنا تماس بگیرید.

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا