کتاب دنیای پر رمز و راز نوجوانی که توسط جین نلسون نوشته شده است.که دارای چهل و پنج صفحه می باشد.نوجوانی چه معنایی دارد.کلمه ی لاتین آن از کلمه یونانی اسو گرفته شده که به مفهوم شدن می باشد و به زمانه ای گفته شده که کودک با شروع بلوغ پا به جهان جوانی خواهد گذاشت. نوجوانی با ظاهر گشتن اندام‌های جنسی ثانویه و نشانه‌های بلوغ شروع شده و زمان آن از یک شخص به شخصی دیگر و از یک جنس به جنس دیگر بسیار تفاوت دارد.در بین دختران شروع بلوغ میان نه تا چهارده سالگی به صورت میانگین در دوازده سالگی انجام می شود .در صورتی که در پسران این تغییرات در سن یازده سالگی شروع می گردد.اکثر پدر و مادرها از آگاهی و شناحت زیادی درمورد شیوه ی رفتار درست با فرزندانشان برخوردار نمی باشند که خود موجب بروز مشکلاتی در خانواده می گردد. فرزندان ما در زمان زندگی خویش مراحل گوناگون را طی می نمایند و در هر مرحله احتیاجات تربیتی به خصوصی دارند. به این صورت می بایست با مراحل زمان زندگی آشنا گشته و از نکات تربیتی بخصوصی آن زمان استفاده کنیم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دنیای پر رمز و راز نوجوانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دنیای پر رمز و راز نوجوانی