کتاب قدرت نامحدود که توسط آنتونی رابینز نوشته شده است.که دارای چهارصد و سی و دو صفحه می باشد.آنتونی رابینز زیادتر از نصفی از عمر خود را صرف کمک کردن به مردم واسه ی به جلو بردن هدفها و موقعیت‌هایشان کرده است. با توجه داشتن به راهنمایی مردم در امور اجراء او مؤسس و رئیس شرکت آنتونی رابینز می باشد. این شرکت‌ها واسه ی کمک نمودن به مردم در دست پیدا کردن به مهارت‌های افراد و اشخاص بسیج شده‌اند.آنتونی رابینز واسه ی این شرکت‌ها با نام یک مشاور فعالیت می نماید و از جمله شرکت‌های مک دونالد داگلاس و ارتش امریکا و تیم حرفه‌ای ورزشی و شرکت لس آنجلس کینگ و تیم ورزشکاران المپیک را در دست دارد.رابینز به عنوان یکی از اعضا در اینگونه ارگان‌هایی فعالیت دارد و می نماید و در ارگان‌های بسیاری به عنوان مشاور فعالیت داشته است.دوست داشتن و علاقه ی زیاد او به ساختن جهان به صورت یک مکان بخصوص واسه ی کمک به اشخاص در پیشرفت هدفها و سرنوشت‌شان است. رسیدن به اهداف رهایی از استرس ها و اضطرابهای مالی و جسمی و پایه گذاری کردن شرکت‌های بزرگ واسه ی اجتماع و کشورش از بزرگترین آرزوهای او می باشد. برای خرید کتاب قدرت نامحدود به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قدرت نامحدود