کتاب اصول هرمتیک که توسط سید شاهو احمدی نوشته شده است.که دارای صد و شانزده صفحه می باشد.نوشته ی اصول هرمتیک با موضوع های روانشناسی فکر و موفقیت می باشد که یک بحث روانشناسی با بهره‌گیری از هفت قوانین هرمس فیلسوف یونان باستان می باشد که به چطور انجام گیری و کنترل انرژی اندیشه و درونی آدمها در سمت و سوی حل مشکلات روزمره پرداخته است. هرمس حدود سه هزار سال قبل قانونهای حاکم بر دنیای هستی و تمامی کائنات را در قالب هفت قانون کشف و ذکر نموده است که در این اثر به صورت کامل به تحقیقات و پژوهش های تک تک این اصول پرداخته شده است. اثرات اندیشه های انسان بر پیروزی و شکست و پیشگیری و کمک به درمان بیماری‌ها با خود هیپنوتیزمی و تکنیک‌های مهار تصاویر اندیشه و ذهنی واسه ی رسیدن به پیروزی و به صورت کلی کاربرد قانونهای هفتگانه هرمس واسه ی مقابله کردن با مسایل زندگی از جمله متون کتاب اصول هرمتیک می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول هرمتیک تماس بگیرید.

دانلود کتاب اصول هرمتیک