کتاب نوآوری و کارآفرینی که توسط علی شاه حسینی نوشته شده است.که دارای صد و پنجاه و هفت صفحه می باشد.تجربیات بسیار جهان امروز نمایان کننده ی این است که نوآوری‌های اساسی و رشد تکنولوژیکی داخل سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی رخ نخواهد داد. قابلیت تطبیق با بازار و احتیاجات روز از یک ساختار بسیار بزرگ پیچیده تشکیل نشده است و عاقبت واسه ی پیشرفت و رشد بسیار سریع و ارائه دادن محصول های تازه و فقط مسیر تاثیرگذار و ایجاد کردن و توسعه دادن شرایطی می باشد که فعالان اقتصادی کوچک قادر باشند صورت گیرند و با هم دیگر رقابت نمایند.خیلی از صاحب‌نظران و پژوهنده ها از جهانی امروزی به عنوان دوره ی تداوم یاد می نمایند. دوره ی تداوم با این مفهوم است که دیگر تجارب و شیوه و روش های قدیمی واسه ی مساله های اتفاق افتاده و آینده سازمان کارگشا نمی باشند و می بایست به روشی دیگر فکر کرد و به سراغ راه ها و شیوه های تازه سازمانی با ساختارهای نوین گشت تا بشود کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر متناسب با احتیاجات مشتری تولید نمود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نوآوری و کارآفرینی تماس بگیرید.

دانلود کتاب نوآوری و کارآفرینی