دانلود کتاب افکار معجزه گر که توسط نصرت اله جاوید نوشته شده است.که دارای هشتاد و نه صفحه می باشد.آدم ها موجوداتی لذت طلب و خوشحال و مثبت اندیش می باشند اما غبار شخصیت که بر ذات آنها نشسته است این امر را آنها سلب می کند. باعث تاسف می باشد که آدمها زیادتر به شخصیت خویش چسبیده اند تا به ذات خویش . واسه ی تغییر دادن تفکرات و ذهن و اصولا هر نوع پیچیدگی در زندگی اول می بایست گفتگوهای درونمان را درمورد آن تغییر نماییم. تفکرات و وردهای درونی خیلی قدرتمند می باشند. تغییرات پاسه و اساسی تنها با تغییر اندیشه و با بمباران دائمی فکر با کلمه ها و جملات تأکیدی مثبت انجام پذیر است. یادآوری کردن این نکات نیز ضروری بودن آن که ما در هر زمان خواهیم توانست حس منفی یا مثبت را در خویش تشکیل دهیم . پس در همه ی زمانهای می بایست از تصمیمی که گرفته‌ایم آگاه شده باشیم و این عبارات را چندین دفعه در روز تکرار نماییم. ما به طور مرتب با مرور کردن امیال و اندیشه و تکرار وردهای درونی به حافظه و ضمیر ناخودآگاه خویش خوراک می‌دهیم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افکار معجزه گر تماس بگیرید.

دانلود کتاب افکار معجزه گر