کتاب سفر روح که توسط مایکل نیوتن نوشته شده و به دست محمود دانایی ترجمه شده است.که دارای سیصد و چهل و سه صفحه می باشد.متون اثر فوق برگرفته از پژوهش های دکتر مایکل نیوتن از روانشناسان می باشد که طی چهل سال طبابت و تحقیقات صدها مورد بخصوص به دست آمده است. در این بین او که تمامی دقت و توجه خویش را به حالات مختلف روان و روح متمایل کرده به موردهایی از حالتهای روح و دنیای برزح و کیفیت های مختلف آن دست پیدا کرده است که جای بررسی و تحقیقات دارد.او نتیجه های پژوهش خویش را در این دوران طولانی به وسیله ی تدریس داخل دانشگاه‌های امریکا و شرکت در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌های بسیار زیاد در دست دوستداران قرار داده است. دکتر نیوتن در این اثر و نوشته ی سرنوشت ارواح حالتها و تجربه های مختلف بیماران خویش را تقسیم بندی نموده و با بیانی رسا اندوخته های آنان را در دست دوستداران قرار داده است. شگفتی‌های دنیای برزخ و روش های گوناگون آن نمایان می کند که اهداف نهایی خلقت به کمال رسیدن مخلوقات می باشد با این معنی که برخورداری آنها از همه ی نعمت ها و نشأت الهی و تمام مخلوقات خواهند توانست به اندازه تلاش و ظرفیتشان از آن سیراب گردند. برای خرید کتاب سفر روح به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سفر روح