کتاب مقدمه ای بر اوتیسم که توسط اریک زاندر نوشته شده است.که دارای چهار صفحه می باشد.داخل این نوشته به مختصری درمورد اوتیسم خواهیم پرداخت .مشخصه اوتیسم که با معنی همان در خود ماندگی می باشد و محدودیت بسیار زیاد و بنیادی در چند عدد زمینه اساسی و اصولی رشد همانند تعامل و رابطه برقرار کردن و هم اکنون رفتار متقابل اجتماعی و قدرت و نیروی بهره گیری از تخیلات می باشد. دلیل تشخیص دادن اوتیسم احتیاج است که علائم رفتاری در همه خصوصیات گفته شده فوق پیش از سه سالگی در فرد موجود باشد. حتی به گونه ای که پدر و مادر می فهمند در زمان شیرخوارگی مشکلاتی وجود داشته و تشخیص دادن اوتیسم قبل از سن هجده ماهگی خیلی سخت است. دلایل این امر این می باشد که انحرافات رفتاری که واسه ی تأیید تشخیص به کار رفته است هم اکنون نیز تا این سن تکامل پیدا نکرده است. برای خرید کتاب مقدمه ای بر اوتیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مقدمه ای بر اوتیسم