کتاب والدین و روانشناسی کودک و نوجوان که توسط عبدالله شیرانی نوشته شده است.که دارای سیصد و هفتاد و چهار صفحه می باشد. بدین منظور اثر فوق تلاش کرده تا والدین محترم را به طور مختصر با این قانونها و اصول آشنا سازد. علل خصوص از آنجا که امکان دارد کودک در مرحله های رشد با سختی های جسمی و یا روانی روبرو شود اطلاعاتی مختصر در خصوص پیشگیری کردن و درمان نمودن ارائه داده باشد.در خصوص مسائل کودک و نوجوان تا حالا اطلاعات بسیار سودمند و اثرهای بسیاری به دست صاحب‌نظران نوشته شده است. زیاد بودن بعدهای وجودی آدم از یک سمت و تغییرات اجتماعی از طرف دیگر احتیاجات تازه ای را در خصوص تربیت و پرورش کودکان ایجاد می سازد و نمی بایست فراموش نماییم که کودکان همان آینده سازان و مدیران عالی رتبه کشور و اندیشمندان و پژوهنده ها و نابغه ها و اختراع کننده ها و صنعتگران آینده کشور می باشند. به این موجب واسه ی تربیت نمودن مردان بزرگ آینده والدین می بایست با رمز و رموز جسمانی و روانی و تربیتی فرزندان و قانونهای حاکم بر رشد جسمانی و روانی آن ها آشنا شده تا در تربیت و آماده سازی نسل آینده بهتر پیروز شوند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب والدین و روانشناسی کودک و نوجوان تماس بگیرید.

دانلود کتاب والدین و روانشناسی کودک و نوجوان