کتاب مطالعه موفق با تمرکز که توسط م. حورایی نوشته شده است.که دارای هشتاد و دو صفحه می باشد.کتاب فوق روشهایی برای بهبود پیدا کردن تمرکز در وقت مطالعه نمودن و وقت حاضر بودن در کلاس را توضیح می‌دهد.بسیاری از شما تمرکز را اندیشیدن به یک موضوع بخصوص به طور مطلق و کامل می‌دانید در صورتی که این مساله نه فقط واسه ی شما بلکه واسه ی هیچ آدمی در هیچ شرایطی امکان ندارد .اساسی ترین علت عدم دستیابی به یک تمرکز ذهنی خوب تعاریف غلط می باشد که در اندیشه و فکر شما واسه ی تمرکز حواس وجود دارد.شما هیچ وقت نمی توانید همه ی اندیشه ی خویش را به صورت کامل و مطلق در دست یک موضوع گذارید و باقی فکر را در آن وقت به طور تکمیل از ذهن خویش خارج نمایید. به این دلیل منطقی نمی باشد که شما تعاریف بالا را واسه ی تمرکز حواس قبول نمایید. اینگونه تعریفی سطح توقعات شما را بالا خواهد برد. هنگامی فکر دیگری به جز موضوع مهم به فکرتان می رسد و یا کوچک‌ترین عامل حواس پرتی را از محیط دور و برتان دریافت می نمایید حس سرخوردگی می نمایید و فکر می‌کنید که نیروی تمرکز نداشته اید. برای خرید کتاب مطالعه موفق با تمرکز به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مطالعه موفق با تمرکز