کتاب انسان مربی و نویسنده که توسط آنتون ماکارنکو نوشته شده است.که دارای صد و شصت و دو صفحه می باشد.در هر عصر تاریخی مربیانی هستند که با تئوری‌ها و کارهای علمی‌ خویش در گستره تعلیم و تربیت اثرات بسیار زیادی در طرح و تحقیق مساله های تربیتی و آموزشی از خویش به جای گذاشته اند.در قرن ما میراث فرهنگی آنتون ماکارنکو در دگرگونی و تحولات بنیادی زیربنای تعلیم و تربیتی دنیا و ایجاد کردن دورنمای پهناور در پرورش انسان نو و ارزش بسیار زیادی داشته است.اسم مربیان و آدمهای بزرگی که در مسیر گسترش خلاق علم تعلیم و تربیت زحمات بسیار زیادی کشیده اند و در تمام نقطه های جهان بر سر زبان‌ها است.اثرهایی همانند مسائل تربیتی آموزشگاهی و روش سازماندهی پروسه تربیتی که محتوای تجربه زیاد و نظرهای ژرفی می باشد تا زمانهای تقریبا دیر جزء اثرهای بالینی مربیان و آموزگاران خواهد بود.کنفرانس‌هایی درباره تربیت کودکان و کتاب والدین اصول مهم روش تربیت خانوادگی را ترازبندی می نمایند. برای خرید کتاب انسان مربی و نویسنده به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب انسان مربی و نویسنده