کتاب رازهایی درباره مردان که توسط باربارا دی‌آنجلیس نوشته و ترجمه آن را هادی ابراهیمی انجام داده است.که دارای هشتاد و سه صفحه می باشد.نوشته ی رازهایی درباره مردان یکی از اثرهای بسیار پرطرفدار و باب میل زنان است. نگارنده این اثر در اول کتاب نوشته است که به دفعات به چشمم خورده که در کوشش به دلیل تغییر دادن مردان زندگی‌ خویش اکثرا فراموش می نماییم که خود چطور تغییر نمایم . لطفا همه ی ابزارها و تاکنیک های ارائه گشته در این اثر را بکار گیرید . برای آنکه تمامی آن ها بسیار تاثیر گذار می باشند. این تمرین‌ها را با هزاران زن در بین گذاشته و با آنها صحبت و مشورت کده ایم و خود همچنان هر روز تمامی آنها را در زندگی شخصی خود بکار برده ام. مجبور نمی باشند تمامی لیست‌ها را یک دفعه و به ترتیب انجام بدهید و همه ی توصیه‌ها را با هم بکار ببرید. خواهید توانست که هر دفعه تنها چند صفحه از نوشته فوق را مطالعه کنید و روی تمرین‌ها و شیوه های ارائه شده در همان چند صفحه تمرکز نمایید. برای خرید کتاب رازهایی درباره مردان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب رازهایی درباره مردان