کتاب کسب و کار در ایران که توسط علی مهربانی نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد. مزیت این اثر این می باشد که تجربیات قابل نوجه و مورد استفاده و قابل استناد داخل بازار ایران را واسه ی شما ارائه می نماید و به شما این دید و نظر اقتصادی را خواهد داد تا قادر باشید کار مناسب خویش را ایجاد نمایید .یکی از بزرگترین سختی ها و دشواریهای اشخاصی که به سراغ درآمد می باشند این بوده که نمی‌دانند از کجا می بایست آغاز نماید. اکثر اشخاص با یک نظر ساده و بی تجربه داخل بازار خواهند شد و بسیار زود شکست خورده و از تمام چیز ناامید خواهند شد.من هم این وضعیت را داشتم تا آنکه تصمیم گرفتم خیلی دقیق به این موضوع نگاه نمایم . متونی را که در این اثر می‌خوانید حاصل چندین سال تجربه و چندین سال خرید و فروش و قرار داشتن در مشاغل گوناگون است. من قادر بوده ام مناطق قوت و ضعف بازار را به درستی شناسایی کنم. شاید از خویش بپرسید از این نوع اثرها خیلی زیاد به انتشار رسیده است. ولی نکات مهم این است که داخل این اثر بازار کشور خویش ایران مورد تحقیق قرار داده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کسب و کار در ایران تماس بگیرید.

دانلود کتاب کسب و کار در ایران