کتاب اسرار خاطرات کودکی که توسط کوین لیمن و رندی کارلسون نوشته و به دست ضیاء الدین رضاخانی ترجمه شده است.که دارای دویست و هشتاد و چهار صفحه می باشد.موضوع این نوشته این می باشد که چطور قادر هستیم با یادآوری خاطرات بچگیمان شخصیت حال حاضر خویش را بازشناسیم.تمامی ما زمان کودکی گوناگون و مختلف از همی داشته‌ایم و رویدادهایی که در زمان کودکی واسه ی ما رخ داده می باشد و بسته به آداب و رسومات و شرایط فرهنگی خانواده متفاوت است. هر کدام از این رویدادها و خاطرات زمان کودکی خواهد توانست که در بزرگسالی و در صورت گیری شخصیت فردها نقش بسیار اساسی ایفا کند. برای خرید کتاب اسرار خاطرات کودکی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اسرار خاطرات کودکی