کتاب راه اندازی کسب و کار امروزی که توسط حسین مجدفر نوشته شده است.که دارای چهل و یک صفحه می باشد.واسه ی راه‌اندازی کردن هر کسب‌و کاری اول احتیاج می باشد واسه ی خویش برنامه‌ای داشته باشیم و دانسته باشیم چه مفهومی در دست خود داریم و چه اندازه فرصت داشته تا به اندازه مشخصی از پیشرفت رسیده و قادر باشیم تصور صحیحی از مسیر حرکتمان را ترسیم نماییم.نمونه جمع آوری شده این جزئیات خواهد توانست چارچوب فعالیت ما را در قالب کسب‌ و کاری که قرار بوده راه اندازیم مشخص کند. البته از آن سمت که ما ایرانی‌ها چندان عادت به نوشتن نداریم و از دیدی کاملتر به هیچ وجه عادت به برنامه‌ریزی نداشته و احتمالا نگارش یک طرح کسب‌ و کار واسه ی ما سختترین قسمت در مسیر ایجاد یک شرکت خواهد بود .اما متأسفانه ارزش اینگونه کاری امکان دارد تا پیش از این که سرمان به سنگ نخورد و واسه ی ما آشکار نگردد.این اثر تلاش می کند با سپری کردن کمترین راه مطالعه کننده را علاقه‌مند به اینگونه هدفی برساند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راه اندازی کسب و کار امروزی تماس بگیرید.

دانلود کتاب راه اندازی کسب و کار امروزی