کتاب سبک دلبستگی و روابط اجتماعی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای پنجاه و هشت صفحه می باشد.ارتباطات مادر و فرزند از اساسی ترین اصلی می باشد که در رشد و نمو شخصیت آدمی مورد تأکید بیشتر روانشناسان قرار گرفته است. ارتباطات عاطفی بین مادر و فرزند به ارتباط اجتماعی کودک در آینده صورت گرفته و شیوه ی برخورد مادر با کودک در چطور اجتماعی گشتن و به دست آوردن مهارت‌های اجتماعی فرزند اثرات بسیار زیادی دارد. در حقیقت دلبستگی میان مادر و کودک شالوده اجتماعی شدن کودک را در سال‌های بعدی تشکیل خواهد داد. این پیوند در بزرگ شدن و شکل گیری سالم کودک امری بسیار جدی و فوق‌العاده می باشد.بر اساس این نظریات ناتوانی کودک در برقرار نمودن پیوند دلبستگی استوار با یک یا چند تن در سال‌های نخست زندگی با ناتوانی او در برقرار نمودن ارتباطات شخصی نزدیک در زمانه ی بزرگسالی رابطه دارد. برای خرید کتاب سبک دلبستگی و روابط اجتماعی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سبک دلبستگی و روابط اجتماعی