کتاب زن چیست مرد کیست که توسط سیمون بارون کوهن نوشته شده است.که دارای صد و پانزده صفحه می باشد.موضوع تفاوت‌های مهم سیستم مغزی دو جنس مرد و زن به طور کامل نمایان و بارز می باشد. شاید شما هم تمایل دارید که بفهمید نظریه این اثر بر چه مساله استوار می باشد . داخل این نوشته ذکر شده که سیستم مغزی زنها به طور عمده به موضوع همدلی و همدردی بسیار زیاد حساس است. سیستم مغزی مردان به صورت عمده نسبت به فهمیدن و ساخت نظام و سیستم بسیار حساس است . امید دارم که در آخر این نوشته بتوانیم شما را هم اکنون قانع سازیم که این نظریه درست می باشد و از آن حمایت نمایید. اما اطمینان داریم که برخی از مطالعه کنندگان با خواندن حتی نخستین صفحه از این اثر کمی هوشیار خواهند شد و حس خطر کنند. آیا این نظریات واسه ی آن دسته اشخاصی که از تفاوت‌های موجود و تمایزاتی که در اجتماع بین زن و مرد قائل خواهند شد و شکایت دارند که مفید خواهد بود یا خیر. اینگونه مقوله‌هایی را کشف نموده ام که در فصل‌های بعد به آن خواهیم پرداخت. برای خرید کتاب زن چیست مرد کیست به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زن چیست مرد کیست