کتاب ازدواج موفق که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای صد و هجده صفحه می باشد. به صورت کامل آنچه در مبحث های روانشناختی ازدواج مورد دقت می باشد تحقیقات عاملهای تاثیرگذار بر ازدواج و عاملهای ارتقا دهنده شرایط کیفی ازدواج است که مباحثی چون مقش عوامل مادی، فرهنگی، روانی، شخصیتی را بر تصمیم گیری ازدواج و رضایت ازدواج را در باز می گردد. به این سبب در نوشتاری که روبروی شما قرار دارد کوشش شده است که به طور اجمال به معیارهای مهم و اساسی ازدواج پرداخته شود. این پیرامون داشتن بعضی از قدرتها و مهارت‌های احتیاج داشته واسه ی ایجاد و برقرار کردن یک زندگی مشترک ایده‌آل بخث شده است.داخل شدن به زمان بزرگسالی معمولا با انتخاب شعل و همسر همراه می باشد. صمیمیت در این زمانه به مفهوم علاقمندی و داشتن تجربیات مشترک با آنها است که از ارزش بخصوصی برخوردار است. از لحاظ این خصوصیات نیز میان اشخاص تفاوت‌هایی موجود است به صورتی که با دقت به خصوصیات شخصیتی و تجارت قبل زندگی صمیمیت جایگاه بخصوصی واسه ی بعضی از اشخاص دارد و واسه ی بعضی دیگر چندان حائز اهمیت نمی باشد و اینگونه اشخاص نیز حتی تمایلی به ازدواج نشان نمی‌دهند. برای خرید کتاب ازدواج موفق به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ازدواج موفق