کتاب اختلال رفتاری که توسط نیما نیک نژاد نوشته شده است.که دارای شصت و هفت صفحه می باشد.کلمه ی خشونت موجب به وجود امدن حسی بسیار ناخوشایند در اشخاصی می گردد که در زمان کودکی مسخره شده اند و مورد بی‌توجهی همبازی‌ها یا دوستان خویش قرار گرفته‌اند. مسخره نمودن بسیار ساده امکان دارد که موجب واکنش زیادی گردد که دامنه آن از توهینی لفظی تا خشونت فیزیکی متغیر گردد. تحقیقات پدیده خشونت اهمیت غیرقابل انکاری واسه پدر و مادرانی داشته که یک یا چند بچه ی آنها خشونت‌گرا و یا قربانی خشونت می باشند. گروه سنی این کودکان امکان دارد دو تا سه ساله و نوجوان و یا میان این سنها باشد.کودکان خشونت‌گرا کوشش می نمایند به شکل خشونت فیزیکی یا لفظی به کودکان دیگر قدرت کند . آنها امکان دارد عصبانی و پریشان و آزرده و ناامید از خویش گردند . ولی قادر به برخورد با این حس نبوده و یا رفتارات خشونت آمیز را از الگوهای شخصیتی بخصوصی آموخته اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اختلال رفتاری تماس بگیرید.

دانلود کتاب اختلال رفتاری