کتاب ترتیب تولد و شخصیت که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای بیست و هفت صفحه می باشد.این اثر علاوه بر تشریح نمودن شخصیت فرزندان در موقعیت‌های گوناگون به رابطه ی ترتیب تولد و ازدواج همچنان پرداخته است.ترتیب تولد به عنوان رتبه شخص در بین خواهران یا برادرانش تعریف می گردد. با این مفهوم که شخص چندمین فرزند خانواده می باشد. اکثرا عقیده بر اثرات عمیق و پایدار ترتیب تولد بر رشد روانی افراد وجود داشته است. این ادعا به صورت متصل به دست محققان به چالش کشیده خواهد شد. ترتیب تولد نقش نیرومند در روانشناسی و فرهنگ عامه داشته است. بزرگتر یا کوچکتر بودن از خواهر برادرها و قرار گرفتن در دسترس و جایگاه نگرش‌های مختلف والدین شرایط کودکی متفاوتی را به بار خواهد آورد که به تعیین شخصیت کمک می نماید.دکتر آدلر علاقه داشته که شنوندگان سخنرانی و میهمانهای شام را با حدس زدن ترتیب تولد شخص بر پایه ی رفتار او متعجب کند. او درمورد چهار موقعیت نگاشت که از جمله فرزند اول و فرزند دوم و فرزند آخر و تک فرزند است. برای خرید کتاب ترتیب تولد و شخصیت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ترتیب تولد و شخصیت