کتاب تفاوت های زنان و مردان که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای چهل و نه صفحه می باشد.در این اثر تفاوت‌های شخصیتی زنان و مردان از دید و نگاه روانشناسی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.یکی از شگفت انگیزترین مسائل آفرینش موجود بودن تفاوت میان زنان و مردان می باشد. علل خصوص بر تفاوت‌های فردی میان انسان‌ها به صورت کلی میان زن و مرد همچنان تفاوت‌های بسیار زیادی از نظر جسمانی و روانی موجود است و این امر نیز دثت متخصصان و صاحب‌نظران را به خویش جلب کرده است.خواندن مطالب درمورد جنسیت و تفاوت‌های جنسی همواره مورد دقت محققان بوده است. بیولوژیست‌ها و تندیشمندان بعد از تحقیق و پژوهش گوناگون و زیاد به این نتیاج رسیده اند که رفتارهای فکری و اندیشه های زنان و مردان در پاره‌ای از صفت‌های مهم و اساسی به طور ذاتی باهم فرق دارند و تحت تأثیر جنسیت باهم زندگی می نمایند اما به صورتی متفاوت از هم دیگر عمل می نمایند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تفاوت های زنان و مردان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تفاوت های زنان و مردان