کتاب مغز و ذهن که توسط آنگوس جلاتلی و اسکار زارات نوشته شده و مترجم آن عبدالرحمن نجل رحیم است.که دارای صد و هفتاد و هفت صفحه می باشد.در راه و مسیر تکامل بشریت مغز همچنان همانند دیگر عضوهای بدن واسه ی سازگار شدن با شرایط محیطی و شیوه های گوناگون زندگی به خدمت در آمده است. ذهن آدمی علاوه بر توانایی‌هایی که در ارتباط با طبیعت به دست آورده شده آمادگی‌های منحصر به فردی مثل تدوین موسیقی و مطالعه کردن و نقاشی برنامه ریزی رایانه‌ای و رأی دادن در انتخابات را به دست آورده است.اگر مغز که وسیله نقلیه ذهن می باشد در طول و سپری شدن زمان به تکامل رسیده است و آیا می شود گفت که ذهن همچنان در طول کامل شدن رشد و تکوین پیدا کرده است.جواب دادن به این سؤال می شود هم بله باشد و هم آنکه نه. مغز و ذهن آدمهای اولیه واسه ی زندگی داخل جنگل و صحراها تکوین یافته بود. آنها واسه ی حل نمودن مسائل بخصوصی همانند پیدا کردن غذا و سرپناه و تولید مثل و پرورش بچه‌ها سازگاری پیدا نمودند. برای خرید کتاب مغز و ذهن به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مغز و ذهن