کتاب انسان شناسی و خودشناسی که توسط نصرت الله جاوید نوشته شده است.که دارای هشتاد و نه صفحه می باشد. این اثر با محتوای متون نسبتا بسیار ولی فشرده در انسان‌شناسی و خود شناسی است و فکر می نمایم که دانستن آنها واسه ی اشخاصی که به سراغ شناخت می باشند اضطراری است. آدمی می بایست بی‌مهابا در خواندن و پژوهش و بهره‌گیری از تجربیه های دیگران باشد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکند. اما هر چیزی را می بایست از خود بخواهد و هر سؤالی را از خود پرسیده و هر پاسخی را همچنان از ندای درونیش گوش دهد.آدم موجودی می باشد که از وجود خود آگاه بوده اما با تاسف این آگاهی را از یاد برده و در ناخودآگاهش زندگی می نماید. هر اندازه تمام اشخاص تا مقداری از روانشناسی و انسان‌شناسی و خودشناسی بهره‌مند می باشند و در زندگی روزمره خویش از این شناخت‌ها استفاده می کنند.واسه ی شناخت درست آدم می بایست تمام احتیاجات و خصوصیات او را بشناسیم و واسه ی پیدا کردن علل سختی های او باید از خوراک و نیازها و عوامل جسمی و روحی و روانی او بدانیم. برای خرید کتاب انسان شناسی و خودشناسی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب انسان شناسی و خودشناسی