کتاب حل مشکلات زناشویی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای سی و سه صفحه می باشد.برخی از اشخاص بر این اعتقاد هستند که انسان با بودن عشق نخواهد توانست تا به زندگی خویش ادامه دهد و به طور دائم حس می نماید که چیزی در داخل زندگیش کم می باشد. نقطه عطف عشق در اجتماع ما ازدواج کردن است. روز به روز از تعداد بسیاری از ازدواج‌های اجباری کم شده شده و دختران و پسران خودشان تصمیم ازدواج کردن باهم دیگر را می‌گیرند. در اینگونه شرایطی وجود داشتن عشق و محبت و احساس خوشایند میان دو طرف یکی از عاملهای بسیار مهم و تعیین کننده در این تصمیمات می باشد .پس بسیار صریح می شود گفت و به این نتیجه رسید که به طور تقریبی همه ی ازدواج‌های حال حاضر و موجود با عشق شروع می گردد.ولی مهم و اساسی سرنوشت این عشق بوده که به کجا کشیده خواهد شد و چه بلایی سر آن خواهد آمد و در زندگی زناشویی پس از ازدواج نمودن دو فرد با هم چه نشانه‌هایی از آن باقی خواهد ماند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حل مشکلات زناشویی تماس بگیرید.

دانلود کتاب حل مشکلات زناشویی