کتاب چگونه یک مصاحبه شغلی تاثیرگذار و موفق داشته باشیم که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای چهل و دو صفحه می باشد. این اثر واسه ی اشخاصی تهیه گشته است که به استخدام شدن فکر می نماید و لازم به آن دارند و هر مصاحبه شغلی برای آنها در حکم یک فرصت بزرگ بوده که قادر باشند زندگی و پول در بیاورند و خویش را دگرگون و نحولاتی برای خود به وجود آورند. به این موجب اگر شما هم احتیاح به استخدام شدن دارید و خواهان این بوده که از پس مصاحبه‌های شغلی و استخدامی موفق شوید متون این اثر را به دقت فراوان مطالعه نمایید و آنها را انجام دهید.تمامی ما می‌دانیم که به هر موجبی بسیاری از اشخاص اجتماع نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند کارآفرین و خود اشتغال باشند و ترجیح داده که با دغدغه‌هایی کمتر واسه ی دیگران کار نموده و از منبع های آن هم سود ببرند. ولی این کار کردن واسه ی دیگران همچنان قاعده و شرایط بخصوص خویش را داشته و کسی در این جهان پر رقابت برنده است که با این اصل و قواعد آشنا باشد و آنها را بکار گیرد. یکی از این اصول و قواعد مهارت در مصاحبات شغلی و موفقین در آن است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چگونه یک مصاحبه شغلی تاثیرگذار و موفق داشته باشیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب چگونه یک مصاحبه شغلی تاثیرگذار و موفق داشته باشیم