کتاب نردبان موفقیت که توسط محمد نظری گندشمین نوشته شده است.که دارای شصت و چهار صفحه می باشد.داخل زندگی و سرنوشت پر از فراز و نشیب تمامی آدم های پیروز خصوصیات مشترکی پیدا می‌شود.عوامل موثر بر مطالعه کردن شیوه های مطالعه و یادگیری و چگونگی امتحان بدهیم از مباحث اصلی اثر نردبان موفقیت هستند.نوشته ی نردبان موفقیت به آموزش شیوه های درست مطالعه پرداخته است. امکان دارد که خیلی از ما این روحیات و ویژگی های فردی را نداشته باشیم ولی اندیشمندان به اثبات رسانده اند که درخشش و پیروزی اشخاص در زمینه‌های گوناگون تنها به بیست درصد استعداد و هشتاد درصد هم نیز کوشش و پشت‌کارشان بستگی داشته است. هر یک از ما خصوصیات روحی و اخلاقی را خواهیم توانست در خودمان خلق نماییم و یا از میان ببریم. ما همچنان خواهیم توانست که از برترین‌ها و موفق ترین افراد باشیم ولی می بایست بدانیم که تمامی انسانهای پیروز و موفق در زندگی خویش چطور عمل نموده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نردبان موفقیت تماس بگیرید.

دانلود کتاب نردبان موفقیت