کتاب اثراتی که روابط عاشقانه که توسط سیدمسلم فاطمی مقدم نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.آیا حال و احوال و وضع ارتباطات احساسی شما خواهد توانست بر سلامت عمومی‌ شما اثرگذار باشد و این مقداری پیچیده می باشد. پژوهش ها و تحقیقات نمایان کننده ی این است که یک شریک زندگی نیرومند خواهد توانست به ما کمک نماید در مقابل بیماری‌ها مقاومت کنیم.عادت‌های سالم‌تری را واسه ی زندگی انتخاب می نماییم و یا حتی طولانی‌تر زندگی کنیم. از سمت دیگری نیز ارتباطات دشوار و پر از دغدغه استرس را داخل زندگی و سیستم ایمنی بدن خویش را ضعیف و آسیب پذیر می نمایند و خواه رفتارهایی باشد که در روبروی هم نمایان می کنیم و خواه عادت‌هایی که به هم دیگر انتقال میی دهیم عوامل گوناگونی از ارتباطمان را خواهد توانست بر سلامت ما تاثیر بگذارد و به این موجب اگر شما هم ازدواج نموده اید یا در یک ارتباط واقعی و جدی می باشید دقت نمایید که پیوند عاشقانه شما به این یازده شیوه ی دکر شده در اثر فوق امکان دارد بر جسم و اندیشه اثر گذارد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اثراتی که روابط عاشقانه تماس بگیرید.

دانلود کتاب اثراتی که روابط عاشقانه