کتاب کسب و کار خانگی که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای هفتاد صفحه می باشد. در اثر فوق زیادتر با معنی و شیوه های کسب و کار خانگی آشنا خواهید گشت.در حال حاضر کسب کردن و کارهای خانگی از قسمت های حیاتی و ضروری کارهای اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می آید. ایجاد کردن کسب و کار خانگی از لحاظ ایجاد نمودن شغل و نوآوری در عرضه محصول یا خدمت های رفع محدودیت‌ها و رفع کردن بیکاری جوانان و غیره سبب تنوع و تحولات بسیاری در جامعه و اقتصاد هر کشور می گردد.هم اکنون واسه ی جوانان و خانم‌ها و اشخاصی که خواهان این هستند که رئیس هم باشند و کسب و کارهای خانگی نقطه آغاز مناسبی واسه ی مسیر تشکیل مقدار کسب و کار شخصی و ثروت ایجاد نمودن است.برای آنکه ایجا نمودن آن در مقایسه با دیگر نوع های کسب و کار ساده‌تر و کم هزینه‌تر است. به این موجب قانون ساماندهی و حمایت از شغلهای خانگی و مشاغل و کسب و کار خانگی، آن دسته از اعمالی است که به دست عضو یا افراد خانواده در داخل خانه در قالب یک طرح کسب و کار بی زحمت شکل گرفته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کسب و کار خانگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب کسب و کار خانگی