کتاب چهار راه پول سازی که توسط نوشته شده است.که دارای هفتاد و چهار صفحه می باشد.در چند سال آینده تا سال دو هزار و بیست به صورت نمایانی مشاهده می گردد میلیون‌ها نفر در همه ی جای جهان بیکار و در خانه خویش تلویزیون نگاه می نمایند و این‌ها اشخاص زیرک و تحصیل کرده و پر تلاشی می باشند که واسه ی تهیه ی غذا و خانه و دارو به حمایت دولت احتیاج پیدا خواهند نمود.چهارراه پول سازی یکی از پرفروش‌ترین اثرهایی می باشد که به دست رابرت کیوساکی رهبر اقتصاد فردی دنیا و نگارنده ی اثرهای خودیار ارتقاء اقتصاد فردی نگاشته شده است.اثر چهار راه پول سازی پرده از این اسرار برداشته که واسه ی چه بعضی از مردم کمتر کار می نمایند و زیادتر بدست می‌آورند نسبت به برخی از اشخاص که از ثبات مالی زیادتری برخوردار می باشند. تنها کافی می باشد که متوجه شوید که کسب و کار شما در هر سطحی قرار دارد و از نظر بین المللی کوچک تلقی می گردد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چهار راه پول سازی تماس بگیرید.

دانلود کتاب چهار راه پول سازی