کتاب 135 نکته برای اعتماد به نفس که توسط سوزان جفرز نوشته و با ترجمه سپیده خلیلی انجام شده است.که دارای پنجاه و سه صفحه می باشد.اعتماد به نفس نیرویی می باشد که درون هر فردی موجود است. اعتماد به نفس یعنی قدرت و نیرو و علاقه واسه ی خلق چیزهایی که داخل زندگی به آن احتیاج دارید. مشکل در اینجا می باشد که ما در زمانهای زیادی این نیروی خویش را از یاد می بریم .این اثر کوچک قصد داشته تا اعتماد به نفس شما را به خودتان نمایان سازد تا در تمام عمر و در هر حالت به آن تکیه کنید.این اثر کوچک این خصوصیات را داشته که قادر به انجام این هستید که آن را همه جا همراه خود برده و از آن استفاده نمایید. با خواندن این اثر شما با ابزارهای تغییر شرایط زندگی آشنا می گردید و این اثر وحشت را به شما نمایان می کند تا بتوانید آن را کنار گذاشته و بر آن غلبه و روبرو شوید . اطمینان داشته باشید که هر دفعه که این اثر را مطالعه می کنید اندیشه های نیرومندی در اندیشه ی شما نقش می‌بندد.تفکراتی که موجب می گردد اعتماد به نفس‌تان زیادتر و زیادتر رشد کند. به این موجب برخی زمانها این کتاب را مطالعه کنید و علل خصوص هنگامی که با پیروزی جدیدی در زندگی خود روبرو می گردید. برای خرید کتاب 135 نکته برای اعتماد به نفس به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب 135 نکته برای اعتماد به نفس