کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی که توسط زهرا کاظم پور و دکتر حسن اشرفی و عظیمه سادات عبدالهی نوشته شده است.که دارای دویست و سه صفحه می باشد.ارتباطات عمومی به موجب یک علم شامل اصول منطقی و نظریات و الگو و معرفت شناسی می باشد .و از نیروی پیش بینی نتیجه و ظرفیت خیلی بالا واسه ی سازماندهی ارتباطات اجتماعی و بهبود نمودن عملکرد سازمان های اجتماعی برخوردار می باشد. این قدرت دورانی قابلیت بروز زیادتری را پیدا می کند که نظام های حاکم بر اجتماع از یک نظام باز تبعیت نمایند و در این مورد قدرت و نیروی عمل ارتباطات عمومی به حداقل خواهد رسید و به سر و سامان رساندن روابط اجتماعی کمک می کند. شایسته نمی باشد که روابط مردم با سازمان ها سرد و بدون مهر و رغبت باشد و واجب است که با خواندن و تحقیقات لازم به طور اصولی معلوم می گردد که سازمان ها در حقیقت به چه رویه و رویکردى واسه ی تعامل با مردم احتیاج دارند.یکى از عاملهایی که در سرنوشت هر گروه و شخص ارزش دارد مؤسساتى می باشد که با آن سر و کار دارند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی