کتاب نیروی قصد که توسط دکتر وین دایر نوشته شده است.که دارای سیصد و سی و یک صفحه می باشد.اثر موجود با جلد شومیز منتشر شده است.در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد.و انتشارات آن در داخل تهران و لیدا‏‫ می باشد.دایر در اول کار کردن در فرهنگستان را دنبال نمود و در این وقت و زمان متون و نوشته های خود را در روزنامه منتشر کرده است و به طور آزمایشی به درمان‌های خصوصی پرداخته است.نگرش خویش را در مقابله با وضعیت و حال و احوال تغییر نمایید. اوضاع و احوال که به آن می اندیشید تغییر خواهد نمود. نوشته ی فوق و همه ی اطلاعاتی که در آن می باشد در روزی ایده بی شکلی از قلمرو نادیدنی قصد بوده است. این اثر با نیروی قصد برای قصد دنیای مادی با به انجام گیری همه ی عملکردها و اصول درباره ی این دنیا نوشته شده است و در تمامی کتاب کم نظیری در خصوص پیروزی و روانشناسی می باشد. در بخشی از کتاب مطالعه خواهیم کرد که اندیشه ی خویش را بر چیزی متمرکز نماید که می خواهید انجام گیرد و به صورت مدام با دامنه قصد هماهنگ باشید و عاقبت به کلید هایی نظاره داشته باشید که از شیوه ی مبدا داخل زندگی شما می شود. برای خرید کتاب نیروی قصد به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نیروی قصد