کتاب شیوه سخنرانی موثر و فن بیان که توسط ایرج هاشمی نوشته شده است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد.اعتراف بسیاری از مردم درمورد سخنرانی چنین می باشد که موقعی که از من خواسته شده سخنرانی کنم آنگونه دست و پایم را گم می نمایم و دچار وحشت می شوم که قادر نمی باشم صحیح فکر کنم و درست حواسم را جمع کنم و درست به یاد بیاورم که میخواستم چه بگویم.می خواهم اندیشه های خود را نظم منطقی دهم و می خواهم صحبتهایم را بسیار روشن و به شیوه ای که افراد را به طور کامل متقاعد کند در جلو جمع بیان کنم. تمامی مردم به صورت یک مدیر یا سرپرست خیلی از وقت و زمان لازم می باشد که در حضور جمع حرف بزنند و این جمع امکان دارد عضوهای گروه خودتان و برخی از مدیران و سرپرستان یا عضوهای سازمان و یا اشخاصی از بیرون سازمان باشند و پیروزی شما در حرف زدن واسه ی جمع از عوامل مهم و تاثیرگذارتر در پیشرفت شغلی شما باشد و در اثر آماده شده با شیوه ی تاثیر گذار سخنرانی در جمع های کوچک یا بزرگ آشنا خواهید شد و هم اکنون تکنیک هایی واسه ی افزایش اعتماد به نفس به وقت سخنرانی خواهید یاد گرفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیوه سخنرانی موثر و فن بیان تماس بگیرید.

دانلود کتاب شیوه سخنرانی موثر و فن بیان