کتاب آشنایی با هیوم نوشته پل استراترن می باشد و توسط زهرا آرین ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و نه صفحه است.هیوم اولین دانشمند و فیلسوف در تاریخ بشر بوده است. دیوید هیوم از اندیشمندان اسکاتلندی و از پیشروان مکتب تجربه‌گرایی بوده است. به طور تقربی تمام فیلسوفان بر این رویداد نظر دارند که او از سرشناس و بزرگ ترین فیلسوف تاریخ بریتانیا و مکتب تجربه‌گرایی بوده است. او اولین فردی بود که تهمت الحاد را پذیرفته است. قبل از او اندیشمندان زیادی از دینهای گوناگون به طور مثال از یونان باستان سقراط و از یهودیت اسپینوزا و از مسیحیت جوردانو برونو به الحاد متهم شده‌اند که البته تمامی آن‌ها الحاد را رد نمودند و این تهمت‌ها تمامی یا ناشی از اختلافات سیاسی بوده یا خود حقیقتا کافر بودند اما خودشان پنهان نمودند یا نخواستند باور نمایند که کافر هستند. برای خرید کتاب آشنایی با هیوم به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با هیوم

دانلود کتاب آشنایی با هیوم