پیرامون کتاب از سکس تا فرا آگاهی اثر اوشو باید عرض کنم .دیدگاه و طرز نگاه اوشو در این کتاب جمع اوری شده حاصل سخنان بداهه ایشان طی 5 جلسه نشست و گفتگوست. که خیلی بیشتر از موج شرم و حیاست که در اولین نشست با مخاطبین صورت گرفت. و پهنای این نگرش و اندیشه انقدر هست که اگر درکش کنیم و در قوانین زندگیمان جای دهیم یک انقلاب بزرگ درونی در ما شکل خواهد گرفت. این سخن اوشو در پی مفهوم ادم بودن و هیجان و اشتیاقش برای وحدت به معشوق است. و برای همه کسانی که درون خود شخصی را عشق میورزند و افسوس اکثرا در نمیابند که چرا پیرامون روابطشان و زندگکی زناشویشان به اشتباه مسیر را رفته اند.در کتاب از سکس تا فراآگاهی به مفهوم عشق ورزی اشاره می کند هنگامی که مرکز بزرگ فرهنگی در شهر بمبئی از اشیان دعوت بعمل می نماید تا پیرامون عاشقی و عشق صحبت کند.اوشو در همان نخست صحبتهایش چنان شیوا و آزاد سخن گفت که پس از آن  مسولین جلسه از ادامه جلسه و جلسات بعدی خودداری نمودند. اما بجز ان جلسه در 4 جلسه دیگر سخن خود را تمام کرد که این کتاب شامل 5 سخنرانی ایشان است.برای خرید کتاب از سکس تا فرا آگاهی اینجا کلیک نمایید.برای خرید کتاب از سکس تا فرا آگاهی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب از سکس تا فرا آگاهی